2 Nisan 2008 Çarşamba

ÇOCUK İSTİSMARI VE SOBE...

Arkadaşımız Anne ve Çocuk bizi çok hassas ve eğitici bir konuda sobelemiş.Öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz.

Bu konuda yazı yazmak gerçekten çok zordu.Çünkü konu çok önemliydi.Bizde bilgilendirmek amacıyla Çocuk İstismarını ve İhtimalini Önleme Derneğinin web sitesinden yararlandık.


Çocuk istismarı ve ihmali kavramı; çocukların ana-babaları gibi, onlara bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli sorumluluk, güç ve güven ilişkisi içinde oldukları kişiler ya da yabancılar tarafından: bedensel ve/veya psikolojik sağlıklarına zarar verecek, sosyal gelişimlerini engelleyecek şekilde uygulanan tüm fiziksel, duygusal veya cinsel tutumları, ihmali, ticari amaçlı sömürüyü kapsar.

Fiziksel istismar: Çocuğun anne baba, öğretmen, bakıcı gibi çocuğa bakmakla yükümlü kişiler tarafından gerçekleştirilen, dayak atma, yakma, ısırma, sarsma, kaynar suyla haşlanma gibi olaylar sonucunda kaza dışı her türlü yaralanmasıdır.

Cinsel istismar: Çocuğun, bir erişkin ya da yaşça ya da gelişimsel olarak kendinden oldukça büyük bir başka çocuk tarafından ne anlama geldiğini kavrayamayacağı, gelişimsel olarak hazır olmadığı, onay veremeyeceği, kanunlara ve toplumun kültürel değerlerine aykırı cinsel eylemlere; karşı tarafın cinsel doyumunun sağlanması amacıyla karıştırılmasıdır.

Duygusal istismar:Çocuğun ruh sağlığını ve gelişimini bozan, reddetme, aşağılama, tehdit etme, suçlama, gibi söz ve davranışlara süregen olarak maruz kalmasıdır. Sıklıkla diğer istismar biçimlerine eşlik eder.

İhmal: Çocuğun beslenme, barınma, korunma, sevilme gibi temel fiziksel ve duygusal gereksinimlerinin karşılanmamasıdır. Çocuğun sağlığı ve gelişimine olumsuz etkileri olabilir.

Aileye ait riskler:

Ciddi ekonomik sıkıntı

Çok çocuklu aile, kardeşler arasında yaş farkının az olduğu durumlar.

Üvey ebeveyn, tek ebeveyn.


Alkol- uyuşturucu bağımlısı ebeveyn

Kendisi de çocukluğunda istismar görmüş ebeveyn

Çok genç anne

Eğitimsizlik

Aile içinde geçimsizlik, gerginlik

Aile içi şiddet, diğer çocukların da istismara uğramış olması

Ailede ruhsal hastalık

Eğitimli insanlar olarak en önemli görevimiz ailevi riskleri ortadan kaldırmak ve çocuğa yansıtmamak olacaktır.


Sobenin 2.kısmı çocukluktan aklımızda kalan bir şarkı ve bize hissettirdikleri;

Ben yani Fatoş; sobeyi ilk duyduğumda aklıma ilkokulda söylediğimiz bu şarkı geldi.Bu şarkıyı söylerken bilinçli bir çevreciydim:)

Melodisi ve kafiyesi çok güzel bir şarkıdır.


Tohumlar fidana
Fidanlar ağaca
Ağaçlar ormana
Dönmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara
Örtüdür toprağa
Can verir doğaya
Ormanlar yurdumda

Bir tek dal kırmadan
Ormansız kalmadan
Her insan bir fidan
Dikmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara
Örtüdür toprağa
Can verir doğaya
Ormanlar yurdumda

Ben Ayşe ;Çocukluktan şarkı deyince aklıma hep bi film karesi gelir. Elinde süpürgesiyle Kibar Feyzo filmi ile rahmetli Kemal Sunal ve tv karşısında abim, ablam,ben ve halamızın oğlu Hasan halay ceker bir vaziyette Kemal Sunal'a eşlik ediyoruz.

Eli elime deydi de
Hem ben yandım hem kendi
Bize kimse dokunamaz
Arkamız cok efendi

Biz bu konuda yazmak isteyen tüm arkadaşlarımızı sobeliyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Related Posts with Thumbnails